Online training:

"Samenwerken in het

Onderwijs"

Ontdek jouw rollen als tolk binnen het onderwijs.

Nursery School

Datum:

Kies uit deze mogelijkheden:

12 november 2020

19:00-21:00 uur

Aantal plaatsen: 10 personen

 

Waar:

Online webinar interactie met collega's via chat en polls.

Voor wie:

tolken NGT en schrijftolken die NGT kunnen volgen zonder stemtolken. 

Voertaal:

NGT zonder stemtolken

Presentatie:

Maarten Vogelaar i.s.m. Bernd Mojet

In deze online training (webinar) gaat Maarten Vogelaar (coach voor tolken en relatietherapeut) live in gesprek met Bernd Mojet (Doof en toegepast psycholoog). Samen bespreken ze de rollen van de tolk in de hele "reis" van kleuterschool tot universiteit. 

Tijden:

19:00-21:00 uur

Inhoud:

Tolk je in het onderwijs? Dan heb je vast wel eens de volgende situaties

meegemaakt:

(kind vraagt aan jou als tolk)

"Juf hij plaagt mij."

Dove klant: "Wil je even meelopen naar mijn vrienden, we gaan even chillen."

Tolk: "Maar ik heb pauze..."

Dove klant: "Ik ga nu een presentatie houden over de module biochemie. Wil je die even stemtolken?"

Tolk: "...heb je daar stukken van, zodat ik het kan voorbereiden?"

Dove klant: "Euhm...nee, maar je kunt toch wel gewoon stemtolken?"

Docent tegen jou als tolk: "Vind je hem (jouw Dove klant) de laatste tijd ook zo stil? Weet jij of er misschien iets aan de hand is?"

Tolk: "...tja..."

Als tolk heb je verschillende rollen in het onderwijs. Maar hoe zorg je er nu voor dat je deze rollen soepel kunt toepassen en tegelijkertijd de grenzen van jouw beroep daarin meeneemt? 

Precies daar gaat deze online training over. 

De volgende vragen worden onder andere beantwoord:

-> "Hoe kan ik zo optimaal mogelijk samenwerken met een Dove leerling, zonder dat ik zijn persoonlijke groei (onbewust) in de weg zit?" 

-> Welke rollen heb ik als tolk binnen het onderwijs? 

-> Op welk moment en op welke manier kan ik deze verschillende rollen het beste inzetten?

 

EN OOK NOG:

-> Vooraf ingestuurde vragen en dilemma's worden live besproken in deze training.  

Deze nascholing is bij het RTGS aangevraagd voor:

1 uur attitude

1 uur doelgroepen

Investering:

125 euro (ex. 21% BTW)

Aanmelden? Tof!

Training "creatief tolken"

Laat de Nederlandse taal los en leer verhalend te tolken. Wakker je creativiteit aan en zorg voor visueel mooiere vertalingen.

Datum:

op aanvraag

 

Groep:

tolken NGT, max. 3 personen

 

Tijden:

10:00-17:00 uur

Inhoud:

Tijdens deze dag gaan we middels verschillende creatieve werkvormen aan de slag. We kijken hoe we een taaluiting visueler en creatiever kunnen benaderen, aangepast op wat de klant nodig heeft of wat de achterliggende bedoeling is van de setting. Zo kijken we naar theaterteksten, gedichten, abstracte teksten en zelfs instrumentale muziek. Ook kijken we naar bepaalde settings/klanten die vragen om een ‘creatievere aanpak’ in de vertaling. Al de oefeningen zijn er op gericht om je taaluitingen uit te breiden en je mogelijkheden te verbreden.

RTGS geaccrediteerd:

coachingsbijeenkomst 6 uur TV

Investering:

295 euro (ex. 21% BTW)

inclusief lunch

Training "De Dove met een hoofdletter D"

Ontdek hoe je tussen twee culturen constructief kunt samenwerken.

contact-opnemen-met-maarten-vogelaar-van

Datum:

Kies uit deze mogelijkheden:

 

10 en 11 augustus, allebei om 19:00-21:00 uur (VOL)

 

17 en 18 augustus, allebei om 19:00-21:00 uur

(VOL)

 

24 en 25 augustus, allebei om 19:00-21:00 uur

(VOL)

31 augustus en 1 september om 19:00-21:00 uur

(VOL)

29 en 30 september om 19:00-21:00 uur

(VOL)

5 en 6 oktober 19:00-21:00 uur

(VOL)

19 en 20 oktober 2020, 19:00-21:00 uur

(DEFINITIEF LAATSTE WEBINAR, nog plaatsen vrij)

Waar:

Online webinar, via WebinarGeek, interactie met collega's via chat en polls.

Groep:

tolken NGT, schrijftolken

 

Tijden:

De duur van de training is 4 uur verdeeld over twee trainingsmomenten. 

Inhoud:

"Een dove met een hoofdletter D? Daar wil ik niet voor tolken", klinkt het aan de andere kant van mijn scherm.

Ik coach een tolk die aangeeft niet op te kunnen tegen de hoge eisen die 'de Dove met een hoofdletter D' stelt.

Een opmerking die voor mij niet nieuw in de oren klinkt. Andere variaties op het zelfde thema klinken als volgt:

---> "Ik ga echt mijn kop niet boven het maaiveld uitsteken! Straks kom ik op de zwarte lijst."

 

---> "Het is toch niet eerlijk wat er nu gebeurd? Waarom mag een dove alleen vertellen over het vak tolk NGT? Ik ben toch de professional?"

 

---> "Hoezo cultuur-toeeigening? Ik ben toch ook een NGT-gebruiker?"

 

---> Natuurlijk bemoei ik mij niet met de inhoud, maar ik geloof dat ik in de afgelopen jaren meer grijs ben tegen gekomen dan zwart of wit.

 

Inhoud van de training:

 

Deel 1

Tijdens deze training gaan we ons bezig houden met de volgende onderwerpen:

-> Wat is een dove met een hoofdletter D? Waar komt dit begrip vandaan en welke kenmerken en betekenissen heeft dit begrip?

-> Wat is "emancipatie" en hoe verloopt het proces binnen de groep van Doven met een hoofdletter D?

-> Als we de theorie van het proces van een emancipatiebeweging leggen op de huidige tijd binnen de doven- en tolkencultuur: Wat zien we dan gebeuren? 

-> Welke "begrijpelijke" houdingen zien we ontstaan binnen de twee culturen (doof en tolken) en hoe kunnen we deze ombuigen van reactief naar constructief? 

-> Hoe kunnen we als professional(schrijftolk en gebarentolk) de samenwerking bevorderen zonder ieders eigenheid te verliezen?

-> Welke praktische suggesties zijn er te noemen om te gebruiken in de dagelijkse tolkpraktijk hierin?

 

Tijdens een interview gaat Maarten in gesprek (in NGT met ondertiteling) met een Dove met een hoofdletter D. 

In dit gesprek gaan we in op bovengenoemde vragen. We ontdekken waarom sommige zaken zo gevoelig kunnen liggen binnen de dovenwereld en tolkenwereld. Ook kijken we naar welke impact reactieve reacties hebben tijdens een emancipatieproces en hoe we als professional met deze kwetsbaarheden om kunnen gaan.

Het onderliggende doel van deze training is het bevorderen van onderlinge samenwerkingen en hoe je op een constructieve wijze een dialoog aan kunt gaan als zaken gevoelig blijken te liggen. 

Deel 2

In het tweede deel gaan we als tolken met elkaar in gesprek en bespreken we wat ons is opgevallen tijdens het interview.

We koppelen de gegeven suggesties tot een betere en constructievere samenwerking aan onze dagelijkse praktijk.

Ook bespreken we de zogenoemde "hoofdletter D Dove-angst" en je krijgt hierin praktische handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan. 

Het RTGS heeft deze nascholing goedgekeurd voor:

1 uur attitude

3 uur doelgroepen

Investering:

145 euro (ex. 21% BTW)

AANMELDEN ? LEUK!

STUUR EEN MAIL AAN:

info@naarmaarten.nl

Training "Opfris cursus combi-tolken"

Herken je dit?

> Je bent een combi-tolk en je werkt meer als schrijftolk dan als gebarentolk.?

> Je bent als tolk NGT een tijdje er tussenuit geweest en wil weer opnieuw beginnen.

> Je bent tolk NGT en je voelt je onzeker over jouw tolktechnieken en vertalingen in NGT.

Datum:

op aanvraag

 

Groep:

combi-tolken, minimaal 3 personen en maximaal 5 personen.

 

Inhoud:

Bijeenkomst 1: 13:00-17:00 uur "Techniek en strategie"

Fris al de meest voorkomende tolktechnieken en kennis van de NGT weer op.

Bijeenkomst 2: 13:00-17:00 uur

"Zelfvertrouwen krijgen als tolk NGT"

Leer met minder moeite flexibeler werken.

Bijeenkomst 3: 10:00-17:00 uur

(in samenwerking met een dove trainingsactrice)

Praktijkdag

RTGS geaccrediteerd:

Training 25632

TV 1,05 npt

ATT 0,40 npt

Investering:

495 euro ex. BTW. inclusief reader, trainingsacteur en lunch op praktijkdag.

Blij? Vertel het door!

Naar Maarten - training en coaching

Compagnie 20

8333 DK STEENWIJK

www.naarmaarten.nl

info@naarmaarten.nl

06-40308082

Algemene Voorwaarden I Privacystatement