Naar Maarten - training en coaching

Compagnie 20

8333 DK STEENWIJK

www.naarmaarten.nl

info@naarmaarten.nl

06-40308082

Algemene Voorwaarden I Privacystatement

Agenda

Symposium: "Kind van dove ouders"

Opgroeien als je ouders doof zijn, is dat werkelijk anders dan dat je ouders horend zouden zijn? En zo ja? Wat voor een impact heeft dat op je ontwikkeling als persoon? Welke voordelen of nadelen zijn er? En wat kunnen mensen die geen kind van dove ouders zijn leren van deze ervaringsdeskundigen? 

 

Dit symposium heeft als doel om deelnemers bij te scholen in de dovencultuur 'van binnen uit'. Een cultuur kun je immers niet werkelijk begrijpen vanuit een boekje, maar door jezelf erin onder te dompelen.

 

Tijdens deze dag zullen allerlei experts vanuit de dovenwereld aan het woord komen die ieder weer hun eigen visie geven op dit onderwerp. 

 

Sprekers:

 

Tjitske van der Meulen en Astrid Baijens zijn beide kind van dove ouders.

Tijdens dit symposium zullen zij, als in college tour, geïnterviewd worden. Samen maken we een reis door de tijd en bekijken we wat voor beide CODA-zijn betekent. We gaan in op de veranderingen binnen de dovenwereld, welke cultuurspecifieke elementen en vaardigheden er zijn om als tolk, hulpverlener of professional, een nog betere brug te kunnen slaan tussen de dove- en horende wereld. Ook kijken we naar de identiteit van de professional. Is hij in praktijk een dienstverlener, een hulpverlener of een ondernemer? Of misschien wel allemaal? En hoe verhouden die rollen zich ten op zichten van elkaar?

Samen met een dove ouder van horenden kinderen bekijken we vanuit haar perspectief het onderwerp identiteit en cultuursensitief handelen. 

Of je nu werkt als tolk, als hulpverlener in de GGZ, in de audiologie of als andere professional die een link heeft met de dovenwereld: deze dag leert je om beide werelden beter te begrijpen. 

Samen bouwen we bruggen tijdens deze dag. Bouw je mee? 

 

Programma:

9:30-10:00 uur 

Inloop met koffie en thee 

10:00-10:15 uur

Opening door Maarten Vogelaar

10:15-11:15 uur

College tour "in gesprek met Tjitske van der Meulen"

11:15-12:00 uur

Verwerkingsopdracht in subgroepen: "Een brug bouwen, hoe doe ik dat?"

12:00-13:00 uur

Lunch en netwerken

13:00-13:15

Terugkoppeling en uitleg over het middagprogramma

13:15-14:15

College tour "in gesprek met Astrid Baijens"

14:15-14:30 uur

Korte break

14:30-15:30 uur

Interactief gedeelte in samen werking met een niet-coda tolk en een dove ouder van horende kinderen. 

"Welke identiteit heb ik als professional?"

"Hoe kan ik cultuursensitief handelen?"

15:30-16:30 uur

Gezamenlijk wordt er een 'creatief eindwerk' gemaakt, dat deze dag samenvat en dat de deelnemers direct praktische tips meegeeft voor in hun eigen praktijk. 

16:30-17:30 uur

Afsluiting met borrel en gelegenheid om verder te netwerken

Datum:

Zaterdag 15 februari 2019

Locatie:

In het centrum van het pittoreske Hattem zijn we van harte welkom in de "ridderzaal" van de Franse School.
Kerkplein 16
8051 GH Hattem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep:

tolken NGT, schrijftolken, audiologisch personeel, logopedisten, hulpverleners in de doven GGZ, maatschappelijker werk.

Accreditatie:

Stichting RTGS: aanvraag voor doelgroepen en attitude

PE-punten: in aanvraag (geef aan bij welke beroepsvereniging je aangesloten bent en de accreditatie wordt aangevraagd).

Registerplein: in aanvraag

WBTV: op aanvraag

Investering:

185 euro ex BTW. 

Inclusief uitgebreide lunch waar de Franse School bekend om staat.

Ik krijg veel aanvragen voor besloten trainingen, die op maat gemaakt worden.

Deze trainingen staan niet in de openbare agenda. 

Wil je een op maat gemaakte training, lezing of bijeenkomst? 

Neem dan contact op via: info@naarmaarten.nl of 06-40308082

Blij? Vertel het door!