Naar Maarten - training en coaching

Compagnie 20

8333 DK STEENWIJK

www.naarmaarten.nl

info@naarmaarten.nl

06-40308082

Algemene Voorwaarden I Privacystatement

Agenda

Training: "Kind van dove ouders"

Opgroeien als je ouders doof zijn, is dat werkelijk anders dan dat je ouders horend zouden zijn? En zo ja? Wat voor een impact heeft dat op je ontwikkeling als persoon? Welke voordelen of nadelen zijn er? En wat kunnen mensen die geen kind van dove ouders zijn leren van deze ervaringsdeskundigen? 

 

Deze training heeft als doel om deelnemers bij te scholen in de dovencultuur 'van binnen uit'. Een cultuur kun je immers niet werkelijk begrijpen vanuit een boekje, maar door jezelf erin onder te dompelen.

 

Sprekers:

 

Tjitske van der Meulen en Astrid Baijens zijn beide kind van dove ouders.

Tijdens deze training zullen zij, als in college tour, geïnterviewd worden. Samen maken we een reis door de tijd en bekijken we wat voor beide CODA-zijn betekent. We gaan in op de veranderingen binnen de dovenwereld, welke cultuurspecifieke elementen en vaardigheden er zijn om als tolk een nog betere brug te kunnen slaan tussen de dove- en horende wereld. Ook kijken we naar de identiteit van de professional. Is hij in praktijk een dienstverlener, een hulpverlener of een ondernemer? Of misschien wel allemaal? En hoe verhouden die rollen zich ten op zichten van elkaar?

Ook spreken we uitgebreid over het onderwerp cultuursensitief handelen.

Samen bouwen we bruggen tijdens deze dag. Bouw je mee? 

Datum:

Zaterdag 15 februari 2020

Tijd:

13:00-17:00 uur

Locatie:

In het centrum van het pittoreske Hattem zijn we van harte welkom in de "Heerenkamer" van de Franse School.
Kerkplein 16
8051 GH Hattem 

Doelgroep:

tolken NGT

Accreditatie:

Aangevraagd bij het RTGS voor 4 uur doelgroepen

Investering:

145 euro (excl. BTW) inclusief koffie/thee en lekkers

Ik krijg veel aanvragen voor besloten trainingen, die op maat gemaakt worden.

Deze trainingen staan niet in de openbare agenda. 

Wil je een op maat gemaakte training, lezing of bijeenkomst? 

Neem dan contact op via: info@naarmaarten.nl of 06-40308082

Blij? Vertel het door!